Бизнесът с наем на строително оборудване в Европа се очаква да нарасне с 3.6% тази година

Бизнесът с наем на строително оборудване в Европа се очаква да нарасне с 3.6% тази година

Според Европейската рентал асоциация, бизнесът с наем на строително оборудване в Европа се очаква да нарасне с 3.6% през 2021 година

Европейската рентал асоциация публикува втора актуализация на своя доклад за пазара с наем на строително оборудване за 2020 г. и прогнозира, че европейската индустрия за наем на строително оборудване ще нарасне с 3.6% през 2021 г. и с около 4,5% през 2022 г. В своя доклад, ERA също заяви, че резултатите за 2020 г. са намаление с 6,6% на рентал индустрията в Европа.

Основните промени от първата актуализация през февруари 2021 г. се отнасят до цифрите за 2020 г., които потвърждават регионалното несъответствие във въздействието на пандемията Covid-19, с влошаваща се картина за страните от Южна Европа и Обединеното кралство и по-добро представяне от очакваното на ситуация в страните от Централна и Северна Европа.

През 2020 г. се наблюдава голям спад в бизнесът с наем на строително оборудване в Обединеното кралство (-16%), Италия (-12%), Франция (-14%) и Испания (-13,5%), за разлика от страните от Северния регион, Германия и Холандия, където отново има спад, но с по-малко - (-2,5%).

Страните, които имат най-лоши резултати за миналата година, се очаква да покажат най-силно възстановяване тази година. Очакваните резултати за бизнеса с наем на строително оборудване са 5.5% увеличение на приходите в индустрията за Обединеното кралство и Испания, Италия с 6,5% и Франция с 9,5%.

Ситуацията с наема на строително оборудване в Германия – Там строителният сектор продължи да работи активно през цялата пандемия. Приходите в рентал индустрията паднаха със скромните 1.5% през миналата година и се очаква да нараснат с 4% през 2021 г.

Michel Petitjean, генерален секретар на Европейската рентал асоциация /ERA/, споделя: „През 2020 г. тенденциите в наема на строително оборудване и строителството следваха един и същ курс, но го нямаше традиционния усилващ ефект върху наемната индустрия, който обикновено наблюдаваме по време на несигурност.

„Много компании, специализирани в отдаването на строително оборудване, едва сега започват да се възползват от този усилващ ефект поради продължаващата несигурност в икономиката като цяло. Те обаче до голяма степен страдат от редуващите се цикли на стартиране и спиране на строителните проекти, възникващи от едно тримесечие до следващото, което влияе в голяма степен върху годишните им приходни криви.

„Ако добавим към това и трудностите в строителната индустрия, свързани с удължените срокове за доставка на материали, машини и оборудване от производителите, все още е твърде трудно да се прогнозират бъдещото развитие на индустрията с наема на строително оборудване.“

Източник: International Rental News