Как да печелим от строителна техника под наем

Как да печелим от строителна техника под наем

Колко струва собствеността на една машина?

В допълнение към разходите за първоначалната покупка на една строителна машина, има редица съпътстващи разходи, свързани със собствеността, като застраховка, поддръжка и сервизиране, проверки за безопасност, ремонти, транспорт и съхранение. Тези разходи се увеличават с увеличаване на живота на машината и не са пряко свързани с реалното й използване. Това превръща машинният парк, който не използвате често, в пасив за фирмата ви. Това може да бъде много рисковано, дори финансово невъзможно за много фирми. За да притежават всички необходими за дейността им съоръжения, компанията трябва да увеличи своята натовареност, да натрупа приходи и след това да прави разходите за тези машини. Друг вариант е покупката на техника чрез кредит или финансов лизинг, което може да се окаже трудно, бавно и неефективно. Чрез отдаването под наем на оборудването и машините, които не се използват често, фирмата драстично намалява количеството на необходимия капитал. При наемането пък собствеността на една машина струва, колкото наемната й цена, а не цената на самата машина. Освен това, разходите по наемане се правят само когато е налице конкретен проект или поръчка, който ще бъде източник на доходи за фирмата. 

Възможности от отдаването под наем

Станаха ясни разликата между разходите за закупуване и разходите за наем, както и намалените финансови рискове, благодарение на отдаването под наем. Но има и по-голяма картина: алтернативната цена от гледна точка на използването на капитала. Капиталите, изтичащи към основната дейност на фирмата - вместо да потъват в машини, които седят в двора - ще помогнат на компаниите да се развиват и подобряват тяхната рентабилност. По същия начин, отдаването под наем е отличен инструмент за подкрепа на бизнес растежа и експанзия, дори ако пазарите са несигурни. Често компаниите имат куп потенциални проекти, но нямат достъп до банкови кредити или не разполагат със свободен капитал. Отдаването под наем на неизползваните машини им позволява да се възползват от възможностите, без да се подкопава стабилността на дружеството чрез намаляване на наличните оборотни средства.

Лесно и безопасно бюджетиране

Наемането на машини и съоръжения улеснява до голяма степен процеса на бюджетиране за фирмите. Въпреки че е сравнително лесно да се изчислят разходите за закупуване и разходите за поддръжка за първите години на експлоатация на машините, не е лесно нито да се предвиди доколко тези разходи ще се увеличат с течение на времето, нито да се определи остатъчната стойност на оборудването, когато дойде времето да се разпореждат с него. Много от по-големите компании за отдаване под наем днес предлагат на своите клиенти лесен достъп до оперативните данни на оборудването, което те отдават под наем. Това улеснява потребителите на това оборудване да проследят на разходите си. Тези финансови съображения са причините, поради които все повече и повече компании се облагодетелстват от отдаване под наем, като средство за управление на нуждите им от оборудване.

Източник: http://erarental.org/