Компактер багер под наем или покупка

Компактер багер под наем или покупка

Кратък анализ за определяне на точката, от която има по-голям смисъл да се закупи, вместо да се вземе под наем

Екипът на O-rent ще ви държи винаги в крак с европейските и световните новини и тенденции за отдаването и наемането на строително оборудване. 

​Точката за избор на под наем вместо покупка, наричана още The Rental Decision PointTM, отразява онзи момент, след който е по-изгодно да закупите собствен багер пред това да вземете багер под наем. Тази точка е показател, който отразява съотношението собственост/оперативни разходни ставки при наем. Там е отговорът на въпроса, който си задават мениджърите „Кога е редно да използвам собствена машина и кога да наема машина?“.

 

За един среден багер (33.1-40.0 т.) ние препоръчваме на мениджърите да използват среден багер под наем, вместо да закупят такъв ако се налага да използват средния багер до 565 часа годишно.

КОГА ДА НАЕМЕМ И КОГА ДА ЗАКУПИМ СРЕДЕН БАГЕР - графика

Какво включва днешният ни анализ?

Най-горе ще видите в графиката визуализация на The Rental Decision PointTM за средни багери 31.1-40.0 т., по-специално за Caterpillar 300D L, най-предпочитаният за 2016 година. За да изградим тази графика, сложихме разходите за собственост в оста Y, a показателят за измерване на предпочитанието – в оста Х. Наклонената линия ни показва съотношението между разходите, които се появяват, когато сте собственик на машината, и индексът на предпочитание.

КОГА ДА НАЕМЕМ И КОГА ДА ЗАКУПИМ СРЕДЕН БАГЕР - графика

Минимумът и максимумът по оста Х представят разпределението на действителното използване на машината в часове за година.  

КОГА ДА НАЕМЕМ И КОГА ДА ЗАКУПИМ СРЕДЕН БАГЕР - графика

Синята зона по средата изразява наемната цена на машината, минималната и максималната средна цена за наем на единица оборудване за час. Горната граница е наемната дневна цена, разделена на осем. Долната граница е наемната месечна цена, разделена на 176 (стандартно приемаме, че машината се използва толкова часове за месец).

Как можете да видите собствената си графика?

За да регулирате разходите върху собствеността на оборудването: използвайте наемните цени за Caterpillar 330D L (или друг модел  в категорията му). Можете да направите това на следния линк: https://app.equipmentwatch.com/model/Excavators/Crawler-Mounted-Hydraulic-Excavators/Caterpillar/330D-L/31756/costs/internal-charge/logged-in?modelYear=2009

Кликнете върху полето Регулирайте разходи (Adjust Costs), променете Годишното потребление в часове (Annual Use Hours), кликнете върху Виж коригираните разходи за час (View Adjusted Hourly Cost), за да видите как се изменя Цената на собствеността (Ownership Rate). Включете я във вашата графика.

КОГА ДА НАЕМЕМ И КОГА ДА ЗАКУПИМ СРЕДЕН БАГЕР - графика

За да определите месечни и дневни наемни цени на дребно: използвайте тези за Caterpillar 330D L  (или друг модел  в категорията му). Можете да направите това на следния линк:

https://app.equipmentwatch.com/model/Excavators/Crawler-Mounted-Hydraulic-Excavators/Caterpillar/330D-L/31756/retail-rental/logged-in?modelYear=2009. Като влезете, ще видите респ. месечни и дневни ставки за наем. По подразбиране е въведен национална осреднена стойност за САЩ. За вашия случай можете да промените местоположението си и да въведете собствени стойности.

КОГА ДА НАЕМЕМ И КОГА ДА ЗАКУПИМ СРЕДЕН БАГЕР - графика

Следвайки този линк: http://equipmentwatch.com/equipment-manager/, можете да видите индивидуална графика.

 

Източник: http://intel.equipmentwatch.com/