ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА ЗА НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ДО 2024 ГОДИНА

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА ЗА НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ДО 2024 ГОДИНА

Според оценките на агенцията Global Market Insights световния пазар за строителна техника под наем може да достигне 75,2 млрд. долара приходи до 2024 г., като пазарният дял на САЩ може да достигне 23 млрд. долара.

Практика показва, че лизингът е добра алтернатива на закупуването на тежки машини за фирмите, независимо от техния размер или индустрия. Намаляването на административните разходи, както и на разходите по поддръжка, е двигателят на индустрията за наем на тежка механизация.

Абсолютни лидери като категория са земекопните машини. Global Market Insights очаква оборудването в тази категория, включително и багер-товарачите, да бъдат изключително търсени под наем в световен мащаб и да достигнат поне 40 млрд. долара приходи до 2024 г. този сегмент на пазара възлиза на 55 на сто от всички наети машини през 2015 г. и се очаква да нарасне с още 9% през 2024 г.

Агенцията също така прогнозира делът на пътното строителство и бетонният сегмент да се увеличат значително. През 2015 г. те имат оборот от 10 млрд. долара. Делът на подемно-транспортните съоръжения ще запази годишния си темп на растеж от 9,9% в периода 216-2024 поради нарастващата нужда от автоматизирани производствени процеси, с цел да се постигне оптимално използване на суровини, ресурси и потребление на енергия.

Пазарът на строителната техника под наем в САЩ ще достигне почти 1/3 от световния пазар. Развитите страни като САЩ извършват честа реконструкция на инфраструктурата си, докато развиващите се икономики изграждат нова, за да поддържат развитието си.

Можем да отбележим подобренията, които се влагат в САЩ. Там се наблюдава скок с технологиите, свързани с безопасност и отчитане на работата. Такива са интелигентните сензори, поставени върху оборудването за безопасност като коланите на покрива, в допълнение към твърдите шапки, ботуши и ръчните часовници. Сензорите помагат при проследяване на продължителността на времето между почивките, докато сензорите на часовниците следят телесната температура на работниците.

Пазарът на строителна техника под наем в Китай достига 3 млрд. долара през 2015 г. агенцията не очаква ръст през следващите няколко години там поради бързата комерсиализация и урбанизация на населението, увеличаване на правителствените инициативи, както и стабилния фискален растеж. Отдаването под наем на техника в Германия се очаква да нарасне с най-малко 6,5%, породено от развитието на целия жилищен сектор, множеството стартиращи строителни фирми, гъвкаво ценообразуване в енергетиката и благоприятни регулаторни норми.

Ключови играчи на пазара за наем на строителна техника в световен мащаб са United Rentals, Herc, Neff, Sunbelt, Ahern, Gemini Equipment and Rentals, Aggreko, Terex, Maxim Crane Works, Komatsu, Liebherr и Weldex International Offshore.

За България можем да кажем, че пазарът тепърва започва да се развива с нарастващи темпове. Почти всички фирми предлагат собственото си оборудване под наем лично чрез сайтовете си. За съжаление това затруднява процесът на търсене на тези, които искат да наемат такава техника. Ето защо започват да се появяват специализирани платформи, каквато е www.o-rent.com, за да се раздвижи пазарът. Целта е да се увеличат обемите на реализирани сделки, както и оборотите на фирмите.