СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – ПОД НАЕМ, ПОКУПКА ИЛИ ЛИЗИНГ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – ПОД НАЕМ, ПОКУПКА ИЛИ ЛИЗИНГ

Когато става въпрос за придобиване на строителна техника за вашата фирма, има редица важни фактори, върху които трябва да се помисли когато дойде време да се реши дали това да стане под наем, чрез покупка или с лизинг. Първото нещо, което трябва да се уточни, е колко често ще се използва това оборудване. Тук е редно да се вземат под внимание текущите нужди и натовареност, както и прогнозни величини на тези нужди. В зависимост от вида на машината, но приемаме, че ако използвате машината повече от 200 мтч годишно (вж. статията ни КОГА ДА НАЕМЕМ И КОГА ДА ЗАКУПИМ СРЕДЕН БАГЕР), за вас е по-изгодно да закупите собствена машина или да я вземете на лизинг. Ако, обаче, планирате да използвате оборудването или част от него от време на време или сезонно, имате много малко неща, които можете да свършите с него, то по-добре да го наемете за конкретната работа. Други фактори, на които трябва да обърнете внимание са изчисляване на всички свързани разходи, транспортиране на оборудването, ремонт и поддръжка, оборотен капитал, амортизация и реалната му стойност в момента като актив.

ПОД НАЕМ

Наемането на строително оборудване предполага най-голяма гъвкавост. Повечето компании предлагат цени за ден, седмица или месец, така че ще платите единствено за реалното време, в което се използвали активно машината. Този метод ви спестява разходите по поддръжка и ремонт. Можете също така да не мислите за транспортирането на машината ви, тъй като повечето фирми предлагат тази услуга. Те ще доставят оборудването до работната ви площадка и след приключване на работата, ще си го вземат. Асортиментът от марки, модели и размери на всички фирми е голям, така че можете да изберете най-подходящата машина за нуждите си.

Един от недостатъците на наемането на строително оборудване е, че разходите обикновено са по-високи от плащане на лизинг или кредит. Нужно е да знаете времето, за което ще ви е нужно това оборудване. Цените за машиносмяна намаляват с увеличаване на наемния период. Можете да спестите до 20% от цената за една машиносмяна, като наемете машина за над 7 или 10 дни.

При наем на оборудване е много важно да сте сигурни, че фирмата, която отдава под наем, има добра репутация и оборудването й е качествено и добре поддържано, могат да се осигурят спешни ремонти или подмяна в случай на авария. За да не ви изненадат неочаквани прекъсвания на работата ви и да се забави целият ви проект, проучете внимателно нещата.

ПОКУПКА

Притежанието на такова оборудване означава, че вие можете да определите как и кога то да бъде използвано, както и да упражнявате пълен контрол на поддръжката и ремонта му. Притежанието на оборудване означава и че вие имате квалифициран персонал, който да борави с него, който ви гарантира максимална производителност. Начините за закупуване за еднократно чрез плащане на цялата сума и чрез кредитно финансиране. Обикновено вноската по кредита е по-ниска от лизинговата вноска, тъй като лихвите са по-ниски. При покупка на оборудване имайте предвид моментната му пазарна стойност ако се наложи да го препродадете, когато вече нямате нужда от него.

Преди да вземете решение за закупуване е важно да помислите дали така ще изчерпите паричните си потоци или кредитните си възможности. Други важни разходи са тези за поддръжка, ремонти, транспорт до работната площадка, съхранение, застраховки. Правилното поддържане и експлоатиране на машината ви биха увеличили продължителността на живота и ефективността й. Ако фирмата ви не е в състояние да направи такива разходи, трябва да помисли за отдаване под наем или някакъв оперативен лизинг.

ЛИЗИНГ

Лизингът съчетава някои от ползите на наемането и закупуването. Вариантите за лизинг варират, но най-често за са година или повече. Предварителните разходи по лизинга са по-малки, тъй като не е нужно авансово плащане, освен това капиталът остава свободен, неангажиран с кредит. Лизингът също ви дава възможност да получавате нов модел на всеки няколко години. Някои лизингови компании предлагат гъвкави условия или сезонни плащания, които ви позволяват да пропуснете плащане, да го отложите или да го намалите. Обикновено лизинговите договори имат по-високи лихви в сравнение с кредитните, тъй като имат по-високи нива на застраховане и по-сериозни санкции за неизпълнение. Дори когато не използвате оборудването вие сте длъжни да плащате през целия срок на договора. За сравнение, ако наемете това оборудване, можете просто да го върнете щом вече не ви е нужно и това е ви коства никакви допълнителни разходи. Ако е купено оборудването, бихте могли да го продадете и да компенсирате част от разходите си. Някои лизинги имат тежки клаузи при повреда и износване на оборудването.

Лизинговите договори обикновено се квалифицират като капиталови или оперативни. Някои производители имат опции и за двата. При капиталовия лизинг лизингополучателят се третира като собственик, което означава, че вие сте отговорни за всички съпътстващи разходи по поддръжка, застраховки и данъци. При този тип лизинг обикновено плащанията са по-високи и за по-голям период в сравнение с оперативния лизинг. При оперативния лизинг лизингодателят се счита за собственик и договорът е подобен на договор за наем. Наемодателят е отговорен за поддръжката на оборудването и всички плащания се считат за оперативни разходи за лизингополучателя. И двата варианта имат своите предимства и недостатъци и трябва да се вземат предвид при вземането на решение какъв тип лизинг да предприемете.

В зависимост от размера и обхвата на вашата фирма вие вероятно няма да изберете само един вариант, а ще ги съчетавате в зависимост от индивидуалните ви нужди. Основното оборудване, от което имате нужда в най-голяма част от дейността ви е редно да бъде ваша собственост, докато за друга част вероятно лизингът би бил доста уместен. Понякога може да се наложи да наемете допълнително оборудване при изпълнение на единични задачи или когато наличното не ви достига. Независимо от всичко това, които и опции да изберете, жадно е да направите информирано решение, за това, което най-пълно отговаря на нуждите на вашата фирма, за да не завърши историята с угризения за купувача, за наемателя или за лизингополучателя.

Можете да бъдете винаги в крак актуалното от страниците на ОРент.

Източник: http://www.constructconnect.com/