Описание

Mitsubishi MG430 - 16t.
Komatsu A550 - 16t.